Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Utredning av inomhusmiljön

Bilden visar en bristfälligt isolerad vind, vilket medfört fuktskador i innertaket.Bristfällig vindsisolering som gett omfattande fuktskador i innertak. Låt Relita undersöka fastigheten och försäkra dig om en trygg inomhusmiljö.

Fukt orsakar problem i byggnader och inomhusmiljöer

En av de största orsakerna till problem i byggnader och inomhusmiljöer är fukt! Det finns många skäl till varför du bör vara uppmärksam på förekomst av fukt i din byggnad:

  • Det kan orsaka besvär i form av hälsopåverkan och skapa överkänslighetsreaktioner.
  • Fukten kan ge upphov till mikrobiell tillväxt (mögel), i form av både bakterier och svampar som i svåra fall kan vara en hälsofara.
  • Om fukt tränger in i en byggnadskonstruktion där det finns näring i form av cellulosa (trä, papp, isolering m.m.) och lagom temperatur, finns risk för mikrobiell tillväxt.
  • Det är kostsamt att låta fukt påverka och skada byggnadsmaterial i tak, vägg, golv och fasader. Om du känner dig osäker, eller misstänker att du har fuktskador eller början till sådana i din byggnad, är det en god idé att ta kontakt med oss som är proffs på att ta hand om fukt och fuktskadornas följder.

Viktigt att kontrollera innemiljön

Dolda problem och felaktiga konstruktioner i byggnader kan leda till allvarliga skador. Undvik onödiga problem och kostnader. Låt oss kontrollera din byggnad!

Vi har resurserna du behöver:

  • Auktoriserade provtagare med lång erfarenhet av skadeutredningar
  • Innemiljöutredare med lång erfarenhet av fukt-, kondens- och vattenskador i olika typer av byggnader och konstruktioner

Inom Relita har vi resurser att hantera hela kedjan från undersökning, provtagningar och analys av läget till sanering och återställande. Vi har många års erfarenhet av fukt- och mögelskador och våra innemiljöutredare har gedigen utbildning och är även auktoriserade provtagare. Vissa fuktskador är uppenbara och lätta att se, men det kan också finnas dolda problem i byggnadskonstruktionen som orsakar dålig inomhusmiljö, och dessa kan vara svåra som lekman att upptäcka.

Tackla begynnande fuktproblem direkt

En del problem kan uppträda periodvis beroende på väderlek och luftrörelser. Om fukt och mögel finns dolda i konstruktionen under en tid, kan det med tiden bli så omfattande skador att man blir tvungen att riva delar av byggnaden. Detta kan bli både dyrt och omständligt varför vi rekommenderar att ta tag i begynnande fuktproblem i ett tidigt skede. Ibland finns källan till problemen, själva grundorsaken, på en annan plats i eller utanför byggnaden, och för att kunna förstå sambanden krävs både kunskap och lång erfarenhet. Det har vi på Relita!

Relitas experter inom Avfuktning har många års erfarenhet av fukt- och mögelskador och våra innemiljöutredare har gedigen utbildning och är också auktoriserade provtagare. Vi hjälper dig att hitta orsaker till lukt och ohälsa i din byggnad. Vi använder oss av den senaste tekniken och avancerade instrument för mätningar och provtagningar och vi har stor kännedom om såväl byggkonstruktioner som hur olika material påverkas i fuktiga miljöer.

Vår kompetens och vår erfarenhet ger dig tryggheten att få en utredning som du kan lita på! Med våra åtgärdsförslag hjälper vi dig att minimera risken för framtida fuktproblem och i slutänden också lägre kostnader för ditt fastighetsunderhåll. Du erhåller alltid en bra dokumentation med rapport och åtgärdsförslag, något som också försäkringsbolagen kräver. Tveka inte att kontakta oss för ett kostnadsförslag eller en helt vanlig rådgivning. Vi arbetar över hela landet (och även utanför) och vårt huvudkontor finner du i den vackra studentstaden Uppsala.

Ring oss direkt på 0771-103 500 för att få hjälp, oavsett tid på dygnet!

Broschyr om utredning - inomhusmiljö

Broschyr om avfuktningLadda ned broschyr om Utredning - Inomhusmiljö (PDF)

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält