Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Renare bygge

Vi hjälper Er att enkelt följa kretsloppsrådets riktlinjer för avfallssortering i byggbranschen.

Målet med ”RENARE BYGGE” är att göra det enkelt för Er att uppfylla de allt större krav på miljö och avfallssortering som ställs.

Konceptet ”Renare bygge” förbättrar Eran arbetsmiljö, ökar sorteringsgraden och minskar kravet på uppställningsplats för containers, vilket kan vara ett stort problem om man skall tex sortera i flera avfalls fraktioner . Detta leder ofta till att det blir en stor container med osorterat/blandat avfall och där igenom uteblir sorteringen. Behandlingsavgiften blir också därigenom dyr/ton på tex det trä som slängs i containern. Dessutom så är det svårt att återvinna material som blivit blandat och därigenom nersmutsat och blött som t.ex. wellpapp.

Hur går det till praktiskt

Avfallet lägger ni i soptunnor med hjul, vilka man tar med sig till platsen där avfallet uppstår. Kärlen är märkta med skyltar som visar vad som skall läggas i respektive sopkärl. RELITA hämtar/tömmer kärlen.

Sorteringen följer kretsloppsrådets riktlinjer och färgmarkeringar.

På arbetsplatsen skapas en eller flera sopsorteringsstation där vi placerar kärl med hjul vilka är uppmärkta med skyltar för de olika fraktionerna så det blir lätt att sortera rätt.

RELITAs personal sköter all hantering av kärlen vid miljöstationen samt tömmer dessa alternativt hämtar och ställer ut ersättningskärl.

Detta gör att Er personal kan ägna sig fullt ut till deras kärnuppgifter.

Renare Bygge innehåller:

• Fraktionsskyltar och dekaler enligt kretsloppsrådet färgmarkering.
• Sopsorteringsguide i fickformat till samtliga på arbetsplatsen.
• Utbildning/informationsmöte för personalen på arbetsplatsen.
• Hjälp och vägledning hur avfallet skall sorteras
• Dimensionering av utrustning
• Byggbodstäd
• Städning av arbetsplatsen under byggtiden
• Slutstäd av byggarbetsplatsen
• Hantering av kärl
• Servicebuss
• Kärl/soptunna 190 – 370 liter

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält