Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Radonutredning

<< Tillbaka

Radonutredning

Vi går igenom er fastighet på plats och utreder varifrån radonet i inomhusluften kommer (från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet). Du får en skriftlig rapport som innehåller uppmätta värden enligt ovan samt konkreta förslag på radonsänkande åtgärder.

Slutbesked vid nybyggnation

Om din kommun vill ha en radonmätning vid nybyggnation, tänk på att fråga din kommun/bygglovshandläggare vilken typ av radonmätning som krävs för ditt slutbesked, innan beställning görs.

Radonmätning

Vi erbjuder både korttidsmätningar med direktvisande instrument och långtidsmätningar av radon med dosor.

Långtidsmätning

Radonmätning för fastställande av årsmedelvärde i bostäder utförs med radondosor i minst 2 månader under eldningssäsong mellan första oktober och sista april.

Korttidsmätning

Ibland vill man veta om det överhuvudtaget finns radon i bostaden eller ej. Då är en korttidsmätning en bra möjlighet. Vi har ett direktvisande instrument som på mellan 5-7 dagar ger svar på om det finns radon i bostaden och samtidigt får vi en indikation på mängden.


Båda typerna av mätningar kan göras utan ingrepp i konstruktionen och inga särskilda åtgärder behöver vidtagas innan mätningarna.

Kontakta oss för råd, tips och hjälp med Dina frågor kring radon!

Information om radon: Läs mer >>

Radonsanering: Läs mer >>

Beställ mätdosor för radonmätning i villa

Beställ mätdosor för radonmätning för flerbostadshus

Beställ mätdosor för radonmätning på arbetsplatser och i offentliga lokaler

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält