Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Radonsanering

Våra experter på området erbjuder kvalificerad hjälp med radonsanering. Vi har lång erfarenhet av att sanera radon med hjälp av t.ex. smalrörsmetoden.

Få bidrag till radonsanering!
Från och med den 1 juli 2018 kan du få bidrag för radonsanering i småhus. Syftet är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och därmed minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

Radonsaneringsbidraget gäller dig som bor i och äger en- och tvåbostadshus. Bidraget ska täcka 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.

Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

"I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Dessutom orsakar radon omkring 500 cancerfall varje år, så det handlar om väldigt många människors hälsa, säger bostadsminister Peter Eriksson."

Smalrörsmetoden

Smalrörsmetoden går ut på att vi tätar sprickor och genomföringar i din grund och därefter borrar vi ett antal hål i betongplattan och ansluter smala rör från dessa till en tystgående fläkt som skapar ett undertryck under plattan och därigenom suger ut radonet. En effektiv och relativt enkel åtgärd som oftast utförs under en dag (i en normalvilla).

Radonutredning och radonmätning

Radonmätning

Vi erbjuder både korttidsmätningar med direktvisande instrument och långtidsmätningar av radon med dosor.

Båda typerna av mätningar kan göras utan ingrepp i konstruktionen och inga särskilda åtgärder behöver vidtagas innan mätningarna.

Beställ mätdosor för radonmätning i villa
Beställ mätdosor för radonmätning i flerbostadshus

Radonutredning

Vi går igenom er fastighet på plats och utreder varifrån radonet i inomhusluften kommer (från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet). Du får en skriftlig rapport som innehåller uppmätta värden enligt ovan samt konkreta förslag på radonsänkande åtgärder.

Slutbesked vid nybyggnation

Om din kommun vill ha en radonmätning vid nybyggnation, tänk på att fråga din kommun/bygglovshandläggare vilken typ av radonmätning som krävs för ditt slutbesked, innan beställning görs.

Långtidsmätning

Radonmätning för fastställande av årsmedelvärde i bostäder utförs med radondosor i minst 2 månader under eldningssäsong mellan första oktober och sista april.

Korttidsmätning

Ibland vill man veta om det överhuvudtaget finns radon i bostaden eller ej. Då är en korttidsmätning en bra möjlighet. Vi har ett direktvisande instrument som på mellan 5-7 dagar ger svar på om det finns radon i bostaden och samtidigt får vi en indikation på mängden.

Kontakta oss för råd, tips och hjälp med Dina frågor kring radon!

Beställ mätdosor för radonmätning i villa
Beställ mätdosor för radonmätning i flerbostadshus


Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


* Obligatoriska fält