Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Radonmäting med radondosor

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.
Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i din bostad är högre än det rekommenderade riktvärdet för radon i inomhusluft.

Om din bostad ligger över riktvärdet är det viktigt att du vidtar åtgärder.
Vi på Relita kan hjälpa dig med hela förloppet, från radonmätning och utredning till åtgärdsförslag och åtgärd.

Hur görs en radonmätning?

Vi erbjuder både korttidsmätningar med direktvisande instrument och långtidsmätningar av radon med hjälp av dosor.
Här kommer vi enkelt att förklara hur du går till väga för att göra en mätning med radondosor som du själv beställer hem enligt beskrivningen nedan.

1. Beställ radondosor

För att få fram ett årsmedelvärde behövs minst 2 detektorer.

På vår hemsida beställa hem dosor för mätning av villa på www.relita.se/bestall-radonmatning-villa/ eller för mätning av flerbostadshus www.relita.se/bestall-radonmatning-flerbostadshus/

Vi rekommenderar att du gör en radonmätning mellan den 1 oktober och 30 april. Då är ofta dörrar och fönster stängda merparten av dagen och mätningen av radonvärdet mer rättvist.

2. Välj rätt antal radondosor

Antal radondosor i en villa
Du behöver alltid minst två radondosor för att mäta radon.

Bor du i enplanshus placerar du båda radondosorna på samma våningsplan.
Bor du i tvåplanshus ska radondosorna stå på varsitt våningsplan.
Bor du i ett hus med fler än två våningar behöver du en extra radondosa för varje extra våningsplan.

Det betyder att om du har tre våningar så beställer du ett mätpaket som består av 2 radondosor samt en extra radondosa.

Antal radondosor i ett flerbostadshus
Varje lägenhet behöver 2 radondosor för att mäta radon.
Har du till exempel en etagevåning placerar du dosorna på varsitt våningsplan.
I övrigt rekommenderar vi att du placerar radondosorna i vardagsrum och i sovrum.

3. Välj om du ska göra en korttidsmätning eller en långtidsmätning av radon

Korttidsmätning av radon
En korttidsmätning av radon ska pågå minst 7 dygn, gärna upp till 10 dygn. En korttidsmätning används om du snabbt behöver ett ungefärligt värde, t ex inför en bostadsförsäljning.
Då den bara ger ett ungefärligt värde kan den inte användas som underlag för myndighetsbeslut etc.

Långtidsmätning av radon
En långtidsmätning av radon ska pågå minst 2 månader för att ge ett godkänt mätvärde, men gärna upp till 3 månader. Ju längre tid du mäter desto noggrannare blir radonmätningen.
Radonhalten kan variera mycket under dygnet och med årstiderna. Variationen beror på temperatur- och vindförhållanden, samt om du vädrar ofta och hur ventilationen i hemmet fungerar. Därför behöver du mäta under en längre period.

4. Placera ut radondosorna

Dina radondosor skickas med post till den adress du anger i beställningsformuläret.
Leveranstid för korttidsdetektorer är 1-2 arbetsdagar och för långtidsdetektorer cirka en till två veckor.

Du placerar själv ut radondosorna i ditt hem enligt anvisningar som skickas med.
När mättiden är över, beroende på om du gjort en korttidsmätning eller en långtidsmätning skickar du tillbaka radondosorna till oss tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.

5. Analys och rapport

Analystiden för korttidsmätningar är ca tre dagar och för långtidsmätning av radon cirka två veckor efter det att detektorerna ankommit till laboratoriet. Efter analysen skickas en rapport hem till dig.

Om mätvärdet för radon överskrider det rekommenderade riktvärdet för radon i inomhusluft kommer vi att ta kontakt med er för att erbjuda en åtgärdsplan.
Om mätresultaten inte överskrider några halter så får du endast återkoppling i form av mätresultaten på post.

Är de fortfarande något du funderar över då är du självklart välkommen att kontakta oss på 0771 – 103 500.

6. Åtgärd

Vi går igenom er fastighet på plats och utreder varifrån radonet i inomhusluften kommer (från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet). Du får en skriftlig rapport som innehåller uppmätta värden enligt ovan samt konkreta förslag på radonsänkande åtgärder.

7. Vad kostar en radonmätning

På vår webbsida kan du beställa radondosor för mätning och där hittar du även prisuppgifter för mätpaket och enskilda radondosor.

I ett mätpaket ingår frakt och retur samt analys och rapport.

Mer om radon

Beställ mätdosor för radonmätning i villa

Beställ mätdosor för radonmätning för flerbostadshus

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält