Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Var rädd om dina anställda!

Försäkra dig om att de inte andas in hälsofarliga ämnen så som asbest, isocyanater, betongdamm med mera. Vi mäter och kontrollerar skyddsfaktorn enligt den s k ”portacount metoden”, det enda sättet att kontrollera att den personliga skyddsutrustningen klarar ställda krav enl AFS:2006:1.

Det går till så att man utför ett övningsprogram med sin personliga skyddsutrustning under mätning. Vid ett godkänt resultat utfärdar vi ett testprotokoll och en id-bricka som gäller i 12 månader.

Utdrag ur förtydligande till AFS 2006:1 CTK2007/43648 §44

I vissa fall kan dock filterskydd med fläkt eller liknande t ex helmask med kontinuerlig lufttillförsel med filterbackup, vara tillräcklig.

Andningsskyddet måste tillpassas till användaren och ha tillräcklig skyddseffekt. Skyddseffekten avgörs genom att mäta tillpassningsfaktor m h a PORTACOUNT metoden (kvoten får inte understiga 2000). Kvantitativt test av skyddsmasker.

Det finns idag mätutrustning och utbildad personal för att mäta tillpassningsfaktor m h a Portacount metoden. Mätningar när det gäller fläktassisterade filterskydd (TMP3) ska enligt den metoden utföras med fläkten i avstängt läge.

Specifikationerna för metoden anger också att mätningarna måste upprepas om man byter typ av utrustning eller om förutsättningar som påverkar tillpassningen ändras väsentligt. I annat fall bör mätningarna genomföras regelbundet, lämpligen minst 1 gång per år.

Komplett saneringspaket Sundström SR 500/sr 200 enligt nedan.

Prislista

Saneringspaket: 8500 kr/st

Mätkostnad

Ni kommer till oss: 800 kr/person
Vi kommer till er: 800 kr/person
Minidebitering: 4000 kr
Transport inom Uppsala: 250 kr
Transp. utanför Uppsala: 45 kr/mil

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på ovanstående priser.

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält