Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Äkta hussvamp på Odinsborg


Relita bekämpar äkta hussvamp som hittats under restaurangen Odinsborg!


Sen den sista september 2017 har Gamla Uppsalas omtyckta restaurang Odinsborg varit stängd för allmänheten. Under sensommaren 2017 upptäckte personal och hyresgäst att golvet i ett av rummen hade börjat svikta. En utredning påbörjades och efter ett omfattande detektivarbete stod det klart att större delen av nedervåningen och grunden drabbats av äkta hussvamp.

Relitas utredningsgrupp har varit på plats med sina innemiljöutredare sedan start och saneringen som pågår inne i huset har ännu inte något slutdatum.

Den äkta hussvampen som upptäckts i huset hade spridit sig från husgrund till bottenvåning och tros komma från en dold spricka i en avloppsledning som under en tid skapat bra livsbetingelser för svampen. Jari Mäkynen som är produktionsledare för utredningsgruppen på Relita liknar deras detektivarbete som pågår under utredningen med kriminalteknikernas i den kända tv serien CSI.

"Det är många DNA-prover som behöver tas i samband med saneringen för att kunna avgöra om och vart svampen spridit sig" - berättar Jari Mäkynen, produktionsledare för utredningsgruppen på Relita.

Bekämpandet av svampen sker på flera olika sätt: Först gör vi en kemisk avdödning, så att våra saneringstekniker inte utsätts för onödiga risker. Sedan river vi skadade delar med en god säkerhetsmarginal. Allt mycel (svamptrådar) och alla sporer måste saneras bort och det kan tyvärr innebära att mycket av byggnadsmaterialet måste rivas ut. I detta fall hela grunden, golvbjälklaget, stora delar av nedervåningen och hela murstocken. Kvarstående byggnadsdelar behandlas sedan ytterligare kemiskt och avslutningsvis med hög värme för att ta död på ev. kvarvarande rester av svampen.

Den äkta hussvampen är både en fascinerande och lite läskig organism. Den kan vara oerhört vacker och färggrann med både gula, vita och bruna färgtoner. Svampen har en fantastisk överlevnadsstrategi och säkrar sin egen överlevnad genom att via myceltrådarna etablera nya ”satelliter” för att få fukt och näringstransport till ”modern”.

Publicerat 2018-03-22