Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Brand i kök

Relita blev ditkallade redan i det akuta skedet av räddningstjänsten.
Branden hade startat på spisen i köket som så många gånger förr men det viktigaste för oss när vi kommer på plats är att skapa ett lugn för de som drabbats av branden samtidigt som arbetet med skadan påbörjas. Det viktigt att snabbt täcka fönster och skapa ett undertryck i lägenheten, detta för att leda bort så mycket lukt som möjligt, det är även viktigt och att placera ut luftrenare i övriga rum i lägenheten och påbörja vattensugning och avfuktning samt sanering av sot i trapphuset, då, dessa åtgärder är avgörande för att minimera eventuella lukt och sotproblem för alla övriga boenden i fastigheten.

Hela Lägenheten blev dessvärre väldigt skadad av både sot och lukt, i och med det blev nu vårt jobb att sanera både fastighet och lösöre.

En större del av lösöret i köket blev tyvärr totalt förstört men vi lyckades trots den kraftiga branden rädda en stor del av det övriga bohaget.
Hela resterande bohag packades och evakuerades till Relitas magasin.
Arbetet fortsatte sedan med tvätt av textilier, rengöring och ozonering av lösöre.
Rengjort lösöre förvarades i ett av Relitas magasin i väntan på återflytt.

Parallellt med detta arbete pågick även sanering av fastigheten.
Tak, väggar och golv i kök och badrum revs ända in till stommen, ventilationen sanerades och återställdes. Övriga delar av lägenheten sanerades och hela lägenheten patentmålades inför återställning.

Eftersom fönstren i köket exploderade av värmetrycket vid branden så fick vi även sanera balkongen ovanför och husfasaden från sot. Fasaden kolsyreis blästrades och det går idag inte att se eller känna några spår efter branden.

Tänk att en liten brand på spisen kan orsaka så mycket skada. Denna gång var det tack och lov bara materiella skador och inga människor eller djur som skadades.