Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Sanering drivmedelsstationer

Bilder ifrån uppdrag på drivmedelsstationer utförda i hela Sverige på uppdrag av Bensinmontage, Ekotech, Envirosystems, Enviroteck, Svenska Shell, OK Q8, Såifa, Statoil, Hydro Svenska AB.
Vi har för att kunna utföra dessa uppdrag utarbetat noggranna rutiner och säkerhetsinstruktioner samt köpt in avancerad utrustning som är ackrediterade av Coteba som är Shell word wides ackrediteringsorgan.
Uppdragen består i vacuumsugning sand runt ledningar och i cisterner, rengöring och gasfri förklaring av tankar, besiktning av cisterner. framgrävning av cisterner och ledningssystem, flyttning, transport och lagring av avfall och drivmedel.