Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Projekt

Brand på skola i Uppsala

Fettsugning i Kungsbacka

Skeppet i Fyrisån

Relita får det sjunkna skeppet i Fyrisån att flyta igen!

Äkta hussvamp på Odinsborg

Relita bekämpar äkta hussvamp som hittats under restaurangen Odinsborg!

Torrsugning vägtrumma E18

Här suger Relita rent en vägtrumma under E18 med en torrsug/vaccumsug

Rivning av Tennishall Rackarbergsgatan

Relita river fd tennishall på uppdrag av Uppsala Hem Rackarbergsgatan

Takbrand i flerfamiljshus på Bureusgatan

Det är avgörande för restvärdesräddningen att vi snabbt är på plats och minimerar skadorna efter en brand

Rivning av skolbyggnad på olovslundsskolan i Jakobsberg

Här utför RELITA en totalrivning av skolbyggnad på olovslundsskolan i Jakobsberg
Vi tar även hand om rivningsmassorna och transpoterar bort dessa.

Spolning av avloppsledning

Relita spolar rent avloppsledningen åt Uppsala Vatten innan filmning av ledningen utförs.

Brand Björkgatan

Relita jobbar för full med att minimera skadorna efter branden på Björkgatan 4 säger Relitas affärsområdeschef Mathias Jensen.

Brand i kök före och efter sanering

Brand i kök som Relita sanerar

Båtbärgning Fyrisån Uppsala

Relita bärgar sjunken bå i Fyrisån

Fräsning i avloppsrör

Fräsning av avloppsrör / stick som sticker ut för långt i samlingsledning/huvudledning.

Garagesopning garagestäd

Garagestädning på Salagatan utfört av Relitas traktor försedd med sopaggregat.

Hussvampsskada i ett växthus

Hussvampsskada i ett växthus

Brand i Sävjaskolans bibliotek

Akuta insatser efter branden

Rivning efter brandskada

Vårt uppdrag var att riva och röja tomten runt en verkstad efter brand.

Grävsug framför Gröna Lund

Schaktningsarbete med grävsug för att frilägga kablar och rör.

Isblästring

Sanering av mögel på husvind med isblästring

Torrsugning

Torrsugning på långt avstånd

Containerlyft

Relita levererade container för lyft med mobilkran.

Fasadtvätt

Fasadtvätt vid kvarteret Svava i Uppsala

Brand på KTH

Friläggning av koppartak.

Marksugning Beckholmen

Torrsugning av förorenad jord

Klotterskydd

Före och efterbilder av plåtdörr klotterskyddad med Tutoprom

Snöröjning

Snöröjning av tak

Fyllning av pool

Fyllning av pool i samband med poolbygge.

Snöröjning av tak med skonsam medtod

Skonsam snöröjning av tak där stor rasrisk förelåg och det var känsliga tak som ej fick skadas.

Brand

Bilder från röjning i samband med brand.

Drivmedelsstationer

Bilder ifrån uppdrag på drivmedel stationer.

Torrsugning

Rivning och sugning på grund av vattenskada.

Heidenstamsskolan

Rivning, håltagning och sanering

Vacuumsugning

Sugning av taksingel

Högtryckstvätt

Vattenblästring med 1000 bars högtryckstvätt

Torrsug

Tömning i container efter sugning av bjälklag.

Sanering av papper

Torkning av viktiga papper från en brandskada.

Tvättning och slamsugning

Högtryckstvätt och slamsugning på en byggarbetsplats.

PCB sanering

PCB sanering av uppsala stadshus.

Lägenhetsanering

Några bilder från sanering av en lägenhet i centrala uppsala

Sanering efter brand

Sanering/Röjning efter brand i Plasttält.

Mögelsanering

Mögelsanering av ett kylrum

Högtryckstvättning

Högtrycks tvättning av balkongtak

Rivning på Kvarngärdet

Rivning och håltagning inför renoveringsarbetet på Kvarngärdet.