Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Oljeavskiljare

Med kontinuerligt underhåll och tömning av oljeavskiljare elimineras onödiga produktionsstopp.

Underhåll och töm din oljeavskiljare, så undviker du onödiga produktionsstopp.

Relita har erforderlig kompetens för att få utföra 5-års kontroller av oljeavskiljare som Sveriges kommuner ålägger innehavare av oljeavskiljare.

Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din oljeavskiljare undviks onödiga produktionsstopp. En oljeavskiljare installeras med syfte att ta bort utsläpp av oönskade ämnen som t.ex. olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Oljeavskiljarsystemet består av slam- och avskiljardel. I slamdelen renas vattnet genom att sand och slam sjunker till botten. I avskiljardelen lägger sig de oönskade ämnena på ytan.

Relita - ett ackrediterat kontrollorgan

Relita Industri & Skadeservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediteringen innebär att Relita har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra 5-års kontroller av oljeavskiljare och kontroll av fettavskiljare i enlighet med SS-EN 1825-2 och SS-EN 858-2 kap.6.

Vem hjälper vi...

Alla anläggningar som skall vara utrustade med oljeavskiljare t.ex. garage, verkstäder, biltvättar, industrier, bensinstationer m.fl.

Relita kan hjälpa dig med avtal, tömningar och besiktning!

Ring oss direkt på 0771-103 500 för att få hjälp, oavsett tid på dygnet!

5-årskontroll av oljeavskiljare

En oljeavskiljare bör besiktigas minst vart femte år. Vid femårsbesiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten. Riktlinjerna finns beskrivna i standarden SS-EN 858-2.

Kontakta din kommun om du vill ha mer information om vad som gäller i ditt fall.

Tömning och underhåll kräver utbildad personal

Underhåll av systemet skall utföras av utbildad personal.
Relita har kompetensen och ackrediteringen för att utföra dessa tjänster

Broschyr om oljeavskiljare

Broschyr om oljeavskiljareLadda ner broschyr (PDF)

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält