Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Sanitets Sanering går samman med Relita

www.sanitetssanering.se
Sanitets Sanering har varit verksamma sedan 1982 i Stockholmsområdet med saneringsuppdrag, ADR-transporter, avloppsspolning, slamsugning och ledningsinspektion. De är 8 anställda och har 5 fordon utrustade för spolning/slamsugning och ledningsinspektion. Sanitetssanering lokaler ligger på Ursviksvägen i Sundbyberg.
Vi är mycket glada att vi fått dessa nya medarbetare till oss, där samtliga har lång erfarenhet i branschen. Bolaget kommer att drivas med samma höga servicegrad och goda anda som tidigare fast med större resurser.
Sammanslagningen kommer inte att innebära några personalförändringar. Benny Grans kommer att fortsatt vara verksam i bolaget främst med affärsutveckling och försäljning.
SanitetsSanering AB kommer att drivas som ett dotterbolag till Relita AB.
Förvärvet kommer att bidra till att ge bolagens kunder i Stockholms regionen utökad service och kompetens.
- Relita flyttade in i nya lokaler på Ekelundsvägen 14 i Solna förra våren och nu får vi ytterligare lokaler på Ursviksvägen i Sundbyberg, vilket behövs då vi skrivit avtal med bl.a. Stockholmstad, Stockholmshem, Sigtuna kommun, Familjebostäder, Håbo kommun, Järfälla kommun, Upplandsbro kommun, Hugefastigheter, Sveab, JVAB, HSB och ISS.

- Vi har under en tid samarbetat med Relita och det har visat sig att vi har samma syn på hur verksamheten ska bedrivas. Så sammanslagningen känns som nästa steg i SanitetsSanerings utveckling. Relita är ett spännande och dynamiskt företag som har expanderat rejält i hela mellan Sverige, jag ser fram emot att få vara delaktig i att vidare utveckla bolaget i vår satsning i Stockholmsregionen säger Benny Grans.
Industrisanering, avfallshantering, resthantering, rensning och rengöring är en verksamhet inom miljövård som växer starkt och där ska Relita vara en självklar samarbetspartner i Mellansverige.

Utöver avfallshantering, rörinspektion, cisternvård, slamsugning, vacuumschaktning med grävsug, trädvitalisering, torrsugning, högtrycksspolning, MFA- transporter bedriver Relita även verksamhet inriktad på skadeservice exempelvis sanering av asbest, pcb, klottersaneringen, ventilationsrengöring, förorenad mark, rivning, håltagningsarbete med kontor i Uppsala, Stockholm, Tierp, Sala, Västerås, Enköping, Östhammar och Norrtälje. Relita har jour dygnet runt. Relita är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.
Relita koncernen sysselsätter idag ca 200 personer och har en årsomsättning på ca 220 miljoner.
För ytterligare information v g kontakta Torbjörn Borgström tel 0708-687000 eller torbjorn.borgstrom@relita.se samt Benny Grans tel 0704-281400 eller benny.grans@sanitetssanering.se