Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Relita Industri & Skadeservice AB, en del av Recover Nordic Group expanderar i Mälardalen

2017-12-12 signerades ett avtal där Relita förvärvar Betongborrargruppen i Mälardalen AB (BBG).

BBG startades 1997 som ett håltagningsbolag och arbetar idag med att tillgodose behovet av håltagning, rivning och sanering åt framförallt bygg- och fastighetsbolag. Bolaget har varit verksamma främst i Mälardalen, med kontor i Stockholm, Uppsala och Kungsör samt med huvudkontor i Veddesta.

BBG är i sin bransch en av de ledande aktörerna i Sverige och är idag 140 medarbetare med en årsomsättning på 180 miljoner SEK. BBG är ett starkt varumärke inom håltagningsbranschen.
RELITA bedriver verksamhet i hela Sverige med kontor på 18 platser med 4 verksamhetsområden; Skadeservice, Industriservice, Fastighetsjour, Rivning och Håltagning.

Förvärvet innebär att Relita blir det ledande bolaget i Sverige inom affärsområdet Rivning & Håltagning. RELITAs verksamhet inom detta affärsområde kommer bestå av ca 300 medarbetare och en beräknad omsättning på 350 miljoner SEK.

Totalt sett kommer RELITA efter förvärvet att ha kontor på 21 platser med 750 medarbetare och en beräknad årsomsättning på 900 miljoner SEK.
RELITA ingår i Recover Nordic Group med verksamhet i hela Norden med drygt 1 800 medarbetare och en årsomsättning på 2 miljarder SEK.

I en kommentar till affären säger RELITAS VD Patrik Lindberg, ”Nu har ytterligare en viktig pusselbit fallit på plats för att befästa RELITA som den ledande aktören inom vår bransch. BBG har en stabil plattform inom sitt segment med yrkesskickliga och erfarna medarbetare vilket tillsammans med RELITA och dotterbolagets verksamhet gör oss till den ledande aktören inom affärsområdet Rivning och håltagning. Nu jobbar vi vidare mot målet att vara det självklara förstahandsvalet i Sverige inom våra serviceområden.

BBGs VD Calle Brogren kommenterar affären, ”Det finns många spännande synergieffekter med att vi blir en del av Relita. Deras geografiska spridning, säljorganisation och erfarenhet av tillväxt ger oss stora möjligheter att skala upp och få närvaro på flera platser. BBG kommer nu att kunna erbjuda våra kunder ett betydligt större serviceutbud tillsammans med RELITA. Vidare så delar Bolagen samma viktiga kärnvärden”.

BBG kommer i det korta perspektivet att verka som ett dotterbolag till RELITA med ett nära samarbete. Inga organisatoriska förändringar planeras.

För ytterligare information kring vår verksamhet se gärna våra webbsidor.

www.betongborrarn.se | www.recovernordic.com | www.relita.se

Frågor besvaras av:
Patrik Lindberg, VD Relita Tel. 070-863 74 05 patrik.lindberg@relita.se
Calle Brogren, VD BBG Tel. 070-710 22 82 calle.brogren@btgborr.se
Bjørn Herlofsen, CEO Recover Nordic Group Tel. +47 400 109 00 bh@recover.no
Finn Øistein Nordam, CFO Recover Nordic Group Tel +47 982 893 82 fon@recover.no