Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Förändringar i ledningen för Relita koncernen

Ny VD
Patrik Lindberg tillträdde 2017-03-01 tjänsten som VD på Relita. Samtidigt blir han också Sverigechef för Recover Nordic. Patrik har varit verksam i Relita sedan 2009 i olika befattningar. De senaste 4 åren som CFO. Patrik är utbildad civilekonom och har en magisterexamen från Uppsala Universitet. Han har en lång erfarenhet av Relitas affärsmodell och kultur då han under många år suttit i bolagets ledning och varit med om att utforma dagens Relita.

Grundaren Torbjörn Borgström kommer framöver att arbeta som senior advisor med fokus på att identifiera förvärv och affärsmöjligheter samt genomföra och integrera dessa förvärv. Torbjörn kommer även stödja VD och ledningsgrupp i den spännande fasen som Relita befinner sig i just nu, att gå från att vara ett bolag i Mellansverige till att bli en rikstäckande serviceleverantör.

Ekonomichef/CFO
Vidare har Tobias Jonsson rekryterats som Ekonomichef/CFO på Relita. Tobias har haft liknande befattningar på flera olika bolag och kommer senast från rollen som CFO på Bergsgruppen AB. Han tillträdde sin tjänst 2017-03-01.

Redovisningschef
Bjarne Kahlström som tidigare arbetat som Finansiell Controller kommer samtidigt tillträda som redovisningschef i bolaget. Hans tidigare roll som Finansiell Controller kommer Parisa Ghassemi tillträda under en interimsperiod av minst 6 månader. Parisa började sin tjänst hos oss 2017-02-23.

Koncernen
Relita ingår i Recover Nordic group som också är verksamma i Norge, Danmark och Finland under varumärket Recover. Recover Nordic group har 1500 medarbetare och en omsättning på 1,8 miljarder sek. Relitas verksamhet erbjuder en unik bredd av tjänster med exempelvis avfuktning, skadeservice, sanering av asbest, pcb, klotter, ventilationsrengöring, inomhusmiljöutredningar, rivning, högtrycksspolning, rörinspektion, stamspolning, torrsugning och slamtransporter med huvudkontor i Uppsala och lokalkontor i Stockholm, Gävle, Tierp, Sala, Västerås, Borlänge, Enköping, Östhammar, Norrtälje, Örebro och Göteborg. Relita har jour dygnet runt och är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.
Relita sysselsätter i Sverige idag ca 500 personer och har en årsomsättning på ca 650 miljoner sek.

För ytterligare information v g kontakta
Torbjörn Borgström tel 0708-687000, torbjorn.borgstrom@relita.se Patrik Lindberg tel 0708-637405, patrik.lindberg@relita.se