Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Michael Hessling tillträder som filialchef i Västerås

Relita har anställt Michael Hessling som filialchef i Västerås.
Michael har gedigen erfarenhet från branschen och kommer att ansvara för Relitas filial i Västerås.
Michael kommer närmast från Ragn-sells avdelning för nationella kunder och har även tidigare varit avdelningschef på Sita.
Vi är mycket glada över att Michael vill ta rollen som filialchef, säger Relita skadeservice VD Per Johnsson. Hans kompetens behövs i bolaget när koncernen växer och ställer nya krav på organisationen.
- Relita är ett spännande och dynamiskt företag. Just nu är bolaget inne i en rejäl expansionsplan där Västerås är en viktig del för oss, jag ser mycket fram emot att vara med och genomföra denna expansion och utveckla bolaget till nästa nivå, säger Michael.

- Relita har de senaste åren haft en kraftig tillväxt och kommer även i framtiden satsa på att expandera. Det känns glädjande att Michael har valt att börja på Relita. Med vår expansion i Västerås och mot nya orter är Michaels kompetens och bakgrund helt rätt för bolaget, meddelar Per Johnsson, verkställande direktör för Relita Skadeservice AB.

- Nästa steg i Relitas expansion är mot Stockholms området där bolaget nyligen flyttat in i nya lokaler på Ekelundsvägen 14 i Solna.

Avfallshantering, resthantering, rensning och rengöring är en verksamhet inom miljövård som växer starkt och där ska Relita vara en självklar samarbetspartner i Mellansverige.

Utöver avfallshantering, ventilationsrengöring, containeruthyrning, cisternvård, slamsugning, torrsugning, högtrycksspolning, MFA- transporter och ledningsinspektion bedriver Relita även verksamhet inriktad på skadeservice exempelvis sanering av asbest, pcb, klotter, förorenad mark, rivning, håltagningsarbete m.m. med kontor i Uppsala, Stockholm, Tierp, Sala, Västerås, Enköping, Östhammar och Norrtälje. Relita har jour dygnet runt. Relita är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.
Relita koncernen sysselsätter idag 200 personer och har en årsomsättning på 170 miljoner.