Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

RELITA FÖRSTÄRKER SIN MARKNADSKRAFT

Stefan Kristensen tillträder som säljare och projektledare till vår expansiva verksamhet i Mälardalen.
Vi är mycket glada över att Stefan vill ta denna tjänst då vi har stort behov av att knyta till oss kompetenta och bra medarbetare som vill vara med och utvecklas ihop med RELITA, säger VD Torbjörn Borgström. Stefan har varit verksam i branschen och tidigare jobbat med många av de tjänster som vi erbjuder våra kunder vilket kommer bidra ytterligare till att vi kommer fortsätta ge våra kunder bästa service och kvalité.

- Relita fortsätter expansionen och flyttar in i sitt nya huvudkontor på Libroring väg 18 Uppsala samt nya lokaler i Sundbyberg vilket behövs då vi tecknat nya avtal med bl.a. Uppsala kommun, Mälarenergi, Sollentuna energi, Håbo kommun, Stockholm vatten, Graflunds, HSB och ett flertal försäkringsbolag.

- Relita är ett spännande och dynamiskt företag. Just nu är bolaget inne i en rejäl expansionsplan och har även ettablerat sig i Gävle med kontor där vi bl.a. vunnit avtal med Gävle Energi. Enköpings kommun har även de valt att skriva avtal med Relita gällande slamsugning och spolning av ledningsnät, jag ser mycket fram emot att få vara med och utveckla bolaget, säger Stefan.

- Relita Avfuktning AB är det nya namnet på (fd Ocab Avfuktning i Uppsala AB).
Detta innebär att vi i hela Mälardalen nu kan erbjuda våra tjänster gällande avfuktning av fuktskador, uthyrning av avfuktare, fuktskadebesiktningar samt fukt- och innemiljöutredningar.
Avfallshantering, avfuktning, resthantering, rensning och rengöring är en verksamhet inom miljövård som växer starkt och där ska Relita vara en självklar samarbetspartner i Mellansverige.

Utöver avfallshantering, rörinspektion, rivning, cisternvård, slamsugning, vacuumschaktning med grävsug, torrsugning, högtrycksspolning, ADR- transporter bedriver Relita även verksamhet inriktad på skadeservice exempelvis sanering av asbest, pcb, klottersaneringen, ventilationsrengöring, förorenad mark, rivning, håltagningsarbete med kontor i Uppsala, Stockholm, Tierp, Sala, Västerås, Enköping, Östhammar, Norrtälje och Gävle. Relita har jour dygnet runt. Relita är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.
Relita koncernen sysselsätter idag ca 250 personer och har en årsomsättning på 270 miljoner.