Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Ny EURO 6 miljöklassad kombibil till Relita

Relita har fortsatt sin satsning på miljöfordon genom att investera i ytterligare en EURO 6 miljöklassad Volvo FH kombispolbil.
Bränslesparpaketet sparar upp till 11% drivmedel.
- Läs mer här

Euro 6-normen
För alla fordon med dieselmotorer gäller att utsläppen av kväveoxider måste minskas kraftigt när Euro 6-normen träder i kraft. T.ex. så sätts gränsen för utsläpp från fordon i kategori M (persontransporter) och kategori N1/klass I (varutransporter) till 80 mg/km (en ytterligare sänkning med drygt 50 % jämfört med Euro 5-normen). Gränsvärdet för summan av utsläpp av totalkolväten och kväveoxider från dieselfordon sänks också. För t.ex. fordon i kategori M (persontransporter) och kategori N1 klass I (varutransporter) sänks gränsen till 170 mg/km.