Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Vi förstärker med ytterligare en ADR-klassad slamsugningsbil.

Vi förstärker med ytterligare en ADR-klassad slamsugningsbil.


Bilen är utrustad med 2 stycken skilda slamfack vilket betyder att vi kan lasta olika avfallstyper/produkter vid samma tillfälle. Det innebär effektivare insatser och minimerad transport till behandlingsanläggning, vilket är positivt för både miljön och kostnadseffektivare.

Våra duktiga operatörer utbildas kontinuerligt för att möta kraven på tekniskt kunnande, miljömässigt arbete och framförallt förstå våra kunder behov, vi utför dagligen uppdrag med farligt avfall och farligt gods inom industrin, drivmedelsbranschen, verkstäder, på flygplatser och i hamnar.

Läs mer om tjänsten här!