Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Yrkeskompetensbevis – Fortbildning

Att utföra godstransporter med lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Lagen innehåller bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.

Har du ännu inte gått din första fortbildning?

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Nu måste alltså även du som omfattas av "hävdvunnen rätt" ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid färd. Om du saknar ett yrkeskompetensbevis måste du gå en fortbildning.

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.

Är du inte aktiv förare nu men vill ta upp yrket som lastbilsförare vid ett senare tillfälle , måste du genomgå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis.

Innehåll och utbildningens mål

Vi har tillstånd från Transportsstyrelsen och utbildad instruktör för att hålla i fortbildning i YKB godstransporter med lastbil. Vi använder oss av TYA:s kursmaterial.

Delkurs 1 – Sparsam körning

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Kursdatum 25 mars

Delkurs 2 – Godstransporter

Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Kursen går också igenom de ekonomiska villkor som gäller för transporter.

Delkurs 3 – Lagar och regler

Kursdeltagaren uppdateras på de lagar och regler som gäller för arbetstider. Genomgång av de regler som gäller för yrkesmässig trafik och övriga villkor inom godstransporter. Förebyggande av gods- och människosmuggling.

Delkurs 4 – Ergonomi och hälsa

Kursdeltagaren ska vara medveten om hur hen kan förebygga dålig hälsa och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Delkurs 5 – Säkerhet och kundfokus

Kursdeltagaren informeras om risker i trafik och arbetsrelaterade olyckor. Hur man ska agera i krissituationer. Praktisk träning av HLR samt genomgång av hjärtstartare.

Omfattning

Varje delkurs är på 1 dag så hela kursen är på 35 timmar sammanlagt.

Kurstillfällen

Inga planerade datum för tillfället.

Anmälan

För anmälan kontakta receptionen på telefonnummer 018-57 27 00 eller info@relita.se