Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Särskild utbildning i asbest

Utbildningens mål

Att ge deltagarna de kunskaper som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest AFS 2006:1 vad gäller teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik. Utbildningen innehåller praktiska övningar på rivning av asbest och asbesthaltiga material i byggnader, byggnadsdelar samt tekniska anordningar eller delar därav.

Målgrupp

Den som leder och den som utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning som innehåller material där asbest ingår.

Innehåll

Avsnitt om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder bestämmelser om medicinska kontroller samt rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

Omfattning

4 dagar. Efter genomgången godkänd kurs ska kursdeltagare erhålla ett kursintyg där utbildningens nivå och innehåll ska framgå.
OBS! Kursen genomförs endast vid minst 7st anmälda deltagare.

Kurstillfällen

Anmälan

För anmälan kontakta receptionen på 018-57 27 00 eller info@relita.se