Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Kompletterande utbildning i asbest

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om asbest AFS 2006:1 ska den som har särskild utbildning, som är äldre än fem år, genomgå en kompletterande utbildning för att få fortsätta med hantering av asbest vid rivning.

Utbildningens mål

Att ge kompletterande utbildning som t.ex. uppdatering när det gäller ny teknik, metoder och ändrad lagstiftning.

Målgrupp

Den som leder och den som utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning som innehåller asbest och som tidigare har genomgått särskild utbildning om asbest.

Innehåll

Avsnitt om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, rivningsteknik samt bestämmelser om medicinska kontroller.

Omfattning

1 dag. Efter genomgången kurs ska kursdeltagare få kursintyg i vilket det framgår utbildningens nivå och omfattning samt innehåll.

Kurstillfällen

10 Maj

Anmälan

För anmälan kontakta receptionen på 018-57 27 00 eller info@relita.se