Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Allmän utbildning vid arbete med asbest eller asbesthaltigt material

Utbildningens mål

Få kunskap om asbest, var det finns, dess skadeverkningar på hälsan samt saneringsteknik.

Målgrupp

För personal som bör ha kännedom om var asbest finns och dess egenskaper och påverkan på hälsan, t ex fastighetsskötare, rörmokare.

OBS! Denna kurs ger ingen som helst behörighet att arbeta eller leda arbete med asbesthaltigt material.

Innehåll

Avsnitt om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder samt bestämmelser om medicinska kontroller.

Omfattning

1 dag.

Kurstillfällen

Inga planerade datum för tillfället.

Anmälan

För anmälan kontakta receptionen på 018-57 27 00 eller info@relita.se