Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Isblästring med kolsyreis

Person som blästrar med is på insidan av trätak.Isblästring är ofta mer skonsamt mot porösa material.

Blästring med kolsyreis är en relativt ny metod inom sanering. Genom att blästra med is istället för andra hårdare material får du en mer skonsam rengöring, som gör mindre åverkan på det underliggande materialet. På Relita har vi kunskapen och verktygen för effektiv isblästring!

Vad är isblästring?

Metoden liknar andra typer av blästring där man med stor styrka blåser partiklar mot en yta. Istället för att använda till exempel sand eller plast används små kulor av kolsyreis, så kallad torris vilken har en temperatur på ungefär -78°C. Vid torrisblästring slås de mer porösa kulorna sönder där de träffar ytan och isen övergår nästan omedelbart till gasform och förångas. Därmed blir det mindre spill och det är bara smutsen, som blir kvar som blästerrester, som behöver städas undan. Eftersom isen förångas direkt vid användning är metoden också 100% torr.

Användingsområden för blästring med is

Isblästring är en metod med många användningsområden, till exempel:

  • Rengöring på industrier
  • Byggnadsvård
  • Tvätt av detaljerade komponenter
  • Förbereda en yta för målning
  • Rengöring efter olyckor som brand eller översvämning

Eftersom det blir minimalt med spill vid isblästring är det en effektiv metod för rengöring på många platser. Du kan till exempel rengöra många maskiner eller delar på plats utan att behöva ta isär och flytta dem. Metoden klarar av att rengöra även ytor med detaljerade geometriska former som annars är svåra att rengöra utan att montera isär saker.

Med sin relativt skonsamma rengöring lämpar sig metoden också för byggnadsvård och rengöring av mer porösa material. Den kan användas för att rengöra efter mögelskador, vattenskador eller brandskador. Det är även en effektiv metod vid byggnadsvård, även av äldre byggnader.

Utbildad personal ger bästa blästringsresultatet

Isblästring kräver specialkunskap och rätt verktyg. Relita kan tillhandahålla bägge delar för ditt projekt! Kolsyreisen måste hanteras på korrekt sätt under blästringen för att inte utgöra en skaderisk för de som arbetar med den. Därför har vi utbildad personal som har god kunskap och erfarenhet av att blästra med is.

Kontakta oss på 0771-103 500 för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med isblästring.

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält