Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Information om radon

<< Tillbaka

Vad är radon?

Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon är en osynligt och luftfri gas som när vi andas in kan orsaka lungcancer. Radon finns i mark, vatten och i byggmaterial.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i din bostad är högre än det rekommenderade riktvärdet för radon i inomhusluft.

Om din bostad ligger över riktvärdet är det viktigt att du vidtar åtgärder.
Vi på Relita kan hjälpa dig med hela förloppet, från radonmätning och utredning till åtgärdsförslag och åtgärd.

Du som äger småhus - Få radonbidrag till radonsanering!

Nu har Du som behöver utföra radonsanering i ditt småhus, åter möjlighet att få bidrag med upp till 50% av kostnaden (dock högst 25 000 kr). Detta träder i kraft den 1 juli 2018.

Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i det län där huset ligger från och med den 1 juli 2018.
Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Vi på Relita kan hjälpa Dig med allt från mätning av radon, åtgärdsförslag och även radonsaneringsåtgärder.

Nya regler gällande radonmätningar på arbetsplats från den 1 juni 2018!

Tidigare har det funnits krav på att bostäder ska mätas gällande radonförekomst – nu gäller att även arbetsplatser och lokaler som allmänheten har tillträde till skall mätas.

Den stora förändringen innebär att arbetsgivarna får ett betydligt större ansvar. De behöver se till att mätningar görs och anmäla arbetsplatser med höga radonhalter till strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Den nya strålskyddslagen innebär att samma referensvärde på 200 Bq/m3 som gäller för bostäder, nu också gäller för arbetsplatser och allmänna lokaler.

Det har nu formats en nationell handlingsplan där myndigheter formaliserat ett samarbete kring radonfrågorna, där huvudfokus läggs på radon på arbetsplatser.

Enkelt uttryckt innebär detta att alla arbetsplatser i Sverige ska radonmätas!

Det ställs också följande krav. Varje arbetsgivare ska:
- Ta fram en strategi för hur arbetsplatsen ska radonmätas.
- Ta fram en plan för hur arbetstagarens exponering för radon ska förhindras
- Ta fram en plan för hur ev. radonsanering ska gå till
- Inkludera radon i både arbetsmiljöarbetet och i kvalitetssystem

Allt detta kan vi på Relita hjälpa Dig som arbetsgivare med!
- Vi har kunskapen, rutinerna, mätutrustningen och erfarenheterna av att arbeta med radonfrågor.
- Vi har utbildade radonutredare.
- Vi är medlemmar i Svensk radonförening.

Hos oss på Relita kan Du känna Dig trygg med Dina frågor kring radon!

Radonutredning och Radonmätning: Läs mer >>

Radonsanering: Läs mer >>

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält

Beställ mätdosor för radonmätning i villa

Beställ mätdosor för radonmätning för flerbostadshus

Beställ mätdosor för radonmätning på arbetsplatser och i offentliga lokaler