Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Högtrycksspolning / Högtryckstvätt

Högtrycksspolning sker genom högeffektiva vattenpumpar som under kraftigt tryck pressar fram vatten genom slangen. Olika munstycken används beroende på vilket arbete som skall utföras. Relita spolar väggar, fasader, cisterner och tankar. Ett annat vanligt uppdrag är renspolning av igensatta avloppsledningar. Ansvaret för vår miljö blir allt väsentligare. Miljöfrågorna uppmärksammas mer och mer sätts i fokus inom såväl förebyggande verksamhet som vid insats och sanering.

Relita spolar väggar, fasader, cisterner och tankar.

Relitas miljövårdsgrupp svarar för olika typer av renhållningsuppdrag och utför alla typer av slamsugning. Uppdragen kan exempelvis gälla kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och septictankar. Service på toabodar, tömning av bensinstationers oljeavskiljare och tvättrännor eller privatpersoners slutna avloppsbrunnar. Andra vanliga uppdrag är slamsugning för industrin och tömning av fettavskiljare.

Högtryckstvätt utför vi med hjälp av senaste tekniska maskin- och kringutrustning. Vi använder enbart klassade, miljövänliga kemikalier, vilka är garanterat ofarliga för människan, djuren och naturen.

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält