Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Fuktmätning

Utrustning för fuktmätning i byggnadsmaterial.Korrekt utförd fuktmätning säkerställer rätt beslut inför ombyggnad, återställande av vattenskada eller konstruktionsändringar vid renovering etc.

Vi utför de flesta på marknaden förekommande fuktmätningar i byggnadsmaterial. Fuktmätning i betong, Fuktmätning i trä samt fyllnadsmassor i bjälklag.

En korrekt utförd fuktmätning säkerställer riktiga beslut inför ombyggnation, återställande av vattenskada eller ändring av konstruktioner i samband med renovering etc. När fukt skapat ett innemiljöproblem behövs ofta kompletterande analyser, se inomhusmiljöutredning. Har du problem med en vattenskada se avfuktning. Nu erbjuder vi även miljösmart avfuktning genom fjärravläsning.

Vi utför även RBK mätningar i betong

Betong - RBK mätningar av RBK auktoriserad konsult (RBK = Rådet för byggkompetens).

Denna tjänst är till för att säkerställa korrekta fuktmätningsresultat i samband med nyproduktion. En felaktigt utförd fuktmätning kan ge omfattande problem såsom golv som inte fäster eller kemiska nedbrytningar av mattor som i sin tur leder till innemiljöproblem på sikt. Man bör alltid anlita en RBK-auktoriserad fuktkontrollant för att säkerställa produktionen. RBK-mätningar innebär att man tar prover på betongens fuktinnehåll. Utifrån de resultat som erhålls kan man exakt avgöra fortsatt uttorkningstid för absolut bästa resultat. Mätprotokoll erhålls efter varje mätning innehållandes resultat, ritning med mätpunkter samt kompletterande kommentarer. RBK-mätningar utförs under pågående produktion.

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong - kvalitetssäkrad fuktmätning

RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong är ett noggrant utarbetat kvalitetssystem där varje mätning utförs och dokumenteras på ett enhetligt och väldefinierat sätt. De verksamma kontrollanterna övervakas av RBK som genomför revisioner av kontrollantens verksamhet. Vid dessa revisioner säkerställs att systemet följs och att inga avvikelser förekommer. En kontrollant som inte följer systemet riskerar att få sin auktorisation indragen.

Anlitar eller föreskriver du en RBK-auktoriserad fuktkontrollant erhålls ett mätresultat som går att lita på. Om den person som gör mätningen inte är auktoriserad och saknar kunskap om hur mätningen ska gå till har det visat sej att mätfelen kan bli mycket stora. Redovisat resultat är då värdelöst och riskerar att göra mer skada än nytta.

En RBK-mätning är en mätning av RF,(relativ fuktighet), i betong, vanligen i bjälklag eller bottenplattor. Den utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongen kan beläggas med ett ytskikt. Om betongen inte torkat tillräckligt finns risk att lim, matta, parkett eller annat ytskikt skadas och vi får en fuktskada som kan orsaka brukaren stora problem. Mätning utförs och dokumenteras enligt en detaljerad manual.

RF, som redovisas i tydliga protokoll, inkluderar mätningens osäkerhet vilken kan bli mycket stor om den som utför mätningen har bristfällig kompetens. Därför utförs RBK-mätningar alltid av fukttekniker som har RBK-auktorisation. Auktorisationen är personlig och säkerställer att kontrollanten har den kompetens som behövs och följer systemets anvisningar.

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt.


* Obligatoriska fält