Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Utrustning och maskinella resurser

Egen utrustning

Relita har sedan start haft som målsättning att äga all maskinutrustning själva av den enkla anledningen att ha full kontroll och alltid få tag i utrustning när behov uppstår.

Fordonspark

Relita har kontinuerligt utvecklat sin maskinpark till att idag vara en av de mest omfattande i vår bransch. I den ingår en modern och kvalificerad fordonspark om 550 fordon. Här ingår flyttbussar, kranbilar, spol- och slambilar, ADR-fordon, lastväxlare, liftdumperbilar, Grävsug, Recyclers, vakuumsugare och vakuumblåsare samt rörinspektionsbussar. Övriga fordon består av jourbussar, servicebilar, lätta lastbilar, klottertvättbussar Kärltvättsfordon och personbilar.

Specialutrustning

Här ingår också mängder av maskiner och specialutrustning som består av bland annat isbläster, länspumpar i olika storlekar, elverk upp till 100 kwh, högtrycks- och spolutrustning upp till 3000 bar, avfuktare, luftrenare, industrisugare, vattensugare och luktsaneringsutrustning. Vidare finns svetsar, fläktar, röksugare, avfallscontainers 2 till 40 kbm för såväl liftdumper som lastväxlare, förrådscontainers, bostadsmoduler, dusch och toalettbodar, färskvattentankar 1-30 kbm, tankar 1- 40 kbm, grävmaskiner 1,3 ton till 16 ton såväl bandburna som hjulburna, hjullastare alla former av tillbehör för såväl snöröjning som godshantering, bilningsrobotar, minilastare, minidumprar, byggstaket, mobila reningsverk och sättlings anläggningar för att rena olika former av markföroreningar, barriärer, utrustning för att analysera asbest, olja och klorider. Härtill finns ett stort lager med förbrukningsmaterial som täckmaterial, plastsäckar, flyttkartonger, absortions- och tätningsmaterial, länsar och rengöringsmedel.