Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Ledningssystem / Utveckling

Miljöcertifieringar

Relita är sedan år 2000 som en av dom första i branschen miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och sedan juni 2004 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. Relita är ackrediterade av Swedac för cisternbesiktning sedan 2001.

Affärssystem

Relita införde i början av 2009 ett affärssystem som är helt webbaserat där kunderna kan följa uppdragen via en inloggning i realtid, Vi har alkolholskåp för fordonen. Vi har utrustat samtliga fordon med GPS spårsystem för att underlätta framförallt för transportledningen, men också som trygghet för våra medarbetare. Systemet ger full spårbarhet såväl i realtid som bakåt i tiden. Våra medarbetare genomgår löpande ecodrivingutbildning för att minska miljöpåverkan från våra transporter.

Framtiden

Relita tittar hela tiden på möjligheter att förbättra arbetsmiljön och miljöpåverkan, då stor del av våra arbeten innebär dålig arbetsmiljö och en miljöpåverkan. Vår personal ska alltid ha tillgång till den bästa skyddsutrustning och utbildning som finns på marknaden. Vi ska hela tiden sträva efter att använda maskinell utrustning istället för handkraft och alltid arbeta för att minimera miljöpåverkan.