Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Ledningssystem / Utveckling

Miljöcertifieringar

Relita Industri & Skadeservice AB är sedan år 2000 miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och är en av dom första i vår bransch.

Relita Industri & Skadeservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan enligt Swedac. Ackrediteringen innebär att Relita har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra cisternkontroller och 5-års kontroller av oljeavskiljare samt kontroll av fettavskiljare i enlighet med SS-EN 1825-2 och SS-EN 858-2 kap.6.

Affärssystem

Relita införde i början av 2009 ett affärssystem som är helt webbaserat där kunderna kan följa uppdragen via en inloggning i realtid. Vi har nyckelskåp med alkolås för fordonsnycklarna. Vi har utrustat samtliga fordon med GPS spårsystem för att underlätta framförallt för transportledningen, men också som trygghet för våra medarbetare. Systemet ger full spårbarhet såväl i realtid som bakåt i tiden. Våra medarbetare genomgår löpande ecodrivingutbildning för att minska miljöpåverkan från våra transporter.

Framtiden

Relita tittar hela tiden på möjligheter att förbättra arbetsmiljön och miljöpåverkan, då stor del av våra arbeten innebär dålig arbetsmiljö och en miljöpåverkan. Vår personal ska alltid ha tillgång till den bästa skyddsutrustningen och utbildningen som finns på marknaden. Vi ska hela tiden sträva efter att använda maskinell utrustning istället för handkraft och alltid arbeta för att minimera arbetsbelastning och miljöpåverkan.