Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Kunder och samarbetspartners

Erfarenhet och kontaktnät

Genom Relitas långa erfarenhet i den egna och de förvärvade verksamheterna finns idag ett brett kontaktnät vad gäller kunskap och maskinell utrustning. Tillgängligheten gör att vi alltid kan agera snabbt när behovet uppstår.

Kunder

Relita har avtal med samtliga ledande försäkringsbolag, och anlitas flitigt av såväl stora som små byggbolag, fastighetsbolag, kraftbolag, industrier, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar.

Larmcentral

Relita har sedan starten 1996 en larmcentral, kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Byggnadsarbetarförbundet samt är delägare i Svenska Arbetsgivarföreningen via Almega. Vi är också anslutna till Totalhälsan och medlemmar i SFR Saneringsföretagens Riksförbund, STOR Sveriges Tankrengörings och Saneringsföretags Riksförening och STVF Sveriges TV-Inspektionsföretag. Relita har en ansvarsförsäkring upp till 20 miljoner.