Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Inställelsetid

Jour dygnet runt

Relita har under hela sin verksamhetstid verkat under affärsidén att ställa upp för våra kunder oavsett när deras behov uppstår. Det har gjort oss mycket flexibla vad gäller inställelsetider och resurser både vad gäller personal och maskiner. Relita har jour dygnet runt, året runt, på samtliga orter där vi är etablerade. Vår larmcentral förmedlar uppdragen till jourhavande montör.

Relita har alltid en jourhavande arbetsledare i tjänst dygnet runt året om med befogenhet att ta nödvändiga beslut och kalla in ytterligare personal och vid behov leda projekt.

Omfattande maskinpark

Genom Relitas och intressebolaget Relita Avfuktning ABs personal och maskinpark som arbetsledaren har full kontroll över kan stora personella och maskinella resurser frigöras dygnet runt.