Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Dotterbolag

BBG startades 1997 som ett håltagnings bolag och arbetar idag med att tillgodose behovet av håltagning, rivning och sanering åt framförallt bygg- och fastighetsbolag. Bolaget har varit verksamma främst i Mälardalen, med kontor i Stockholm, Uppsala, Örebro och Kungsör.

BBG är ett starkt varumärke inom håltagningsbranschen.

2017-12-12 signerades ett avtal där Relita förvärvar Betongborrargruppen i Mälardalen AB.

Förvärvet innebär att Relita blir det ledande bolaget i Sverige inom affärsområdet Rivning & Håltagning.

Gå till BBGs hemsida >>

Demolit som förvärvades in i Relita våren 2017 erbjuder kompletta lösningar inom PCB-sanering, asbestsanering och mögelsanering. Med utgångspunkt i Stockholm utför Demolit saneringar åt kunder i hela Sverige.