Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Fettavskiljare

Underhåll och töm din fettavskiljare, så slipper du få ut fett i avloppet som orsakar stopp och obehaglig lukt.

Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din fettavskiljare undviker du onödiga produktionsstopp. Fett som kommer ut i avloppsnätet stelnar, fastnar i ledningarna, orsakar stopp och obehaglig lukt.

Kontrollera din fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet orsakar problem i avloppsledningar och pumpstationer, fettet ansamlas i ledningsnätet och kan då orsaka stopp med översvämningsskador och utsläpp av orenat avloppsvatten i vattendragen som följd. Ansamlat fett kan också ge problem med bildning av svavelväte, som medför risk för frätskador i ledningar samt risker ur arbetsmiljösynpunkt. Fettavskiljaren kontrolleras utifrån kraven i SS-EN 1825.

Tömning och underhåll

Fettavskiljare skall kontrolleras, tömmas och rengöras regelbundet. Hur ofta detta skall ske bestäms med hänsyn till avskiljarens kapacitet för fett och slam, om inget annat är specificerat skall avskiljaren tömmas, rengöras. Tömning av fettavskiljare får inte ske genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras.

Tömnings- och underhållskraven varierar mellan olika kommuner. Kontakta oss om du vill veta vad som gäller just Dig.

Relita har utbildat och ackrediterad person för att tömma, besikta och underhålla Er fettavskiljare. Kontakta oss gärna för tömning och underhållsavtal.

Relita är ett ackrediterat kontrollorgan

Relita Industri & Skadeservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediteringen innebär att Relita har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra kontroller av fettavskiljare och 5-års kontroller av oljeavskiljare i enlighet med SS-EN 1825-2 och SS-EN 858-2 kap.6.

Vem hjälper vi…

Alla anläggningar som skall vara utrustade med fettavskiljare som exempelvis restauranger. De flesta livsmedelslokaler måste ha en fettavskiljare installerad, endast lokaler där ingen eller liten beredning av livsmedel sker kan få dispens.

Relita kan hjälpa dig med avtal, tömningar och besiktning!

Ring oss direkt på 0771-103 500 för att få hjälp, oavsett tid på dygnet!

Broschyr om fettavskiljare

Broschyr om avfuktningLadda ner broschyr (PDF)

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält