Tel  0771 - 103 500  Dygnet runt    e-post  info@relita.se

Avfuktning vid fuktskada

Med modern teknik kan våra experter snabbt och säkert lokalisera en vattenskada som behöver avfuktas.Med modern teknik kan våra experter snabbt och säkert lokalisera en vattenskada som behöver avfuktas.

Rätt avfuktning blir mest prisvärd

Vid en fuktskada är det viktigt att snabbt ta rätt beslut, det spar tid, pengar och miljö. Relitas fuktutredning hjälper dig med underlag för bra och behovsanpassade åtgärder. Genom noggrann fuktmätning tar vi reda på den exakta omfattningen av skadan och rekommenderar rätt åtgärder.

Avfuktning utförs med moderna maskiner anpassade för det behov som krävs, och olika tekniker används beroende på material och andra faktorer. Utöver traditionella adsorptionsavfuktare använder vi olika värmekällor där det behövs, specialavfuktning utförs med högtrycksfläktar som drar igenom torrluft och därmed kan rädda känsliga och dyra konstruktioner. Med en väl genomförd avfuktning kan man minska behovet av andra ingrepp som rivning eller ombyggnad, och därmed spara både tid, pengar och miljö.

Ring oss direkt på 0771-103 500 för att få hjälp, oavsett tid på dygnet!

Adsorptionsavfuktare

Adsorptionsavfuktare är en typ av utrustning som är lämpad för stora temperaturskillnader och varierande luftfuktighet. Grundprincipen är att luften som ska avfuktas leds genom den roterande rotorn, som adsorberar fukten. Fukten i rotorn förs bort av en varm luftström som leds ut i det fria.

Avfukta med värme och ventilation

Utöver adsorptionsavfuktare använder vi uppvärmning tillsammans med ventilation, vilket fungerar mycket bra. Uppvärmning av material i kombination med ventilation skapar en stor ånghaltsskillnad som påskyndar uttorkningsförloppet. Metoden är framförallt användbar då man önskar styra uttorkningen i en önskad riktning.

Relita Avfuktning jobbar även med förebyggande åtgärder. Vid nybyggnation kan vi hjälpa dig att undvika framtida mögelproblem och begränsade torktider.

Broschyr om avfuktning

Broschyr om avfuktning

Läs mer i vår broschyr om
Vattenskador
Avfuktning
Innemiljö
Skadeutredning
Fukt- och mögelproblem
Ladda ner broschyr om avfuktning (PDF)

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt.


* Obligatoriska fält