Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Asbestsanering från analys till sanering

Asbestsanering i byggnad.Relita genomför säkra asbestsaneringar och tar hand om hela kedjan från analys till sanering.

Relita har lång erfarenhet av säker asbestsanering, från analys till sanering av den farliga asbesten. Asbest finns i många äldre byggnader och byggherren har det yttersta ansvaret för att man vid planeringen av rivning eller renovering av en fastighet beaktar om det kan förekomma asbest. Vi kan hjälpa dig till en säker hantering av asbest, såväl när det gäller analys som asbestsanering!

Asbest användes i äldre fastigheter

Eftersom asbest har flera byggtekniskt värdefulla egenskaper och man förut inte visste hur farligt det var, så användes det i en hel del fastigheter. Numera vet man att det är ett ämne som är farligt för människan, viktigt att man sanerar bort, och sedan 1982 totalförbjudet att använda.

I vissa äldre byggnader finns det dock fortfarande kvar. Man hittar det ofta i mattlim, kakelfog, eternitplattor, golvmaterial och packningar. Asbest har, förutom i byggnader, även använts i t ex fartyg och ångpannor. Stora mängder asbest har använts som bullerisolering. I vissa fall har den sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet.

Viktigt att analysera före rivning

Stor försiktighet ska iakttas när man river en vägg som innehåller asbestfibrer. Det är inte alla gånger som man vet att det faktisk finns asbestfibrer i väggen som man river. Därför är det viktigt att man innan rivningen gör en analys på de material, som väggen består av för att säkerställa att det inte finns asbestfibrer i väggen.

Asbest består av små fibrer som vid borrning, sågning, rivning och liknande ingrepp rivs upp. De små fibrerna kommer ner i lungorna och fastnar, vilket kan ge allvarliga skador på längre sikt. När asbest finns i fri form är riskerna för damm betydligt större än när den är bunden i exempelvis gummi i en packning. Speciellt besvärliga är produkter där asbest förekommer i pulverform.

För att minimera riskerna för att arbetstagare utsätts för asbesthaltigt damm vid rivning eller renovering måste man identifiera eventuella asbesthaltiga material. En grundläggande inventering ska alltså göras innan arbetet påbörjas, det vill säga redan i planeringen/projekteringen.

Vi hjälper dig med asbestinventeringen så Ni får kontroll.

Byggherrens ansvar

Som byggherre har man det yttersta ansvaret för att man i planeringen av rivning eller renovering av en fastighet beaktar om det kan förekomma asbest. Det ska i ett tidigt skede klarläggas om det finns asbesthaltigt material som kommer att rivas. Information om vilka byggnadsmaterial som finns i fastigheten kan man hämta från gamla ritningar. Om man är osäker på vad materialet innehåller ska man låta analysera ett prov av materialet. För att inte få oväntade kostnader är det lämpligt om undersökningen görs innan man handlar upp rivningsentreprenör och har med uppgifterna om asbestförekomst i anbudsförfrågan.

Relita har tillstånd och utbildning

Idag finns tydliga lagar och riktlinjer om hur man ska arbeta med asbestsanering. Alla som arbetar med denna typ av sanering ska ha en särskild utbildning. All vår personal som utför asbestsanering är utbildade och vi följer noga alla lagar och förordningar från Arbetsmiljöverket.

Asbest kan finnas i:

 • Rörisolering
 • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • Ventilationstrummor och ventilationsaggregat
 • Asbestcementskivor på fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • Gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • Plastmattor och golvplattor
 • Kakelfix och fog
 • Golvbeläggningar
 • Fönsterkit
 • Mattlim

Även förekommande i:

 • Laboratorier som brand- och ljudisolering
 • Skolsalar och korridorer; besprutade för att dämpa ljud och förbättra akustiken
 • Asbestcementskivor i infackningsväggar.
 • Skydd mot brand och värmestrålning
 • Ångkraftsstationer: pannor, turbiner, hetvattenrör
 • Flygplatser: hangarer, brandskyddade detaljer.
 • Byggnader för sjuk- och socialvård
 • Klimat- och ventilationsanläggningar
 • Värmeväxlare
 • Akustikförbättring
 • Lantbruksbyggnader
 • Asbestcementmaterial i tak
 • Byggnader för industri, Transport, Lagring
 • Skydd mot brand och värmestrålning
 • Ångkraftsstationer: pannor, turbiner, hetvattenrör
 • Flygplatser: hangarer, brandskyddade detaljer

Ring oss direkt på 0771-103 500 för att få hjälp, oavsett tid på dygnet!

Broschyr om asbest och PCB

Ladda ner broschyr om asbest och PCB (PDF)

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält