Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Säker transport av farligt gods

ADR-transporter med specialbyggda fordon ger säker hantering av farligt gods på vägarnaRelitas specialutbildade förare transporterar farligt gods på ett säkert sätt.

Med en fordonspark särskilt anpassad för miljöfarligt avfall transporterar våra specialutbildade chaufförer avfall och kemiska restprodukter på ett säkert sätt för både människor och miljö.

ADR-transporter är transporter av farligt gods på vägar. De följer ADR som är ett Europa-gemensamt regelverk för sådana transporter.

Farligt gods måste hanteras rätt under transport

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport.

Våra chaufförer har genomgått särskild ADR-utbildning, vilket krävs för att transportera farligt gods. Detta är ett mycket ansvarsfullt arbete där det gäller att man är medveten om riskerna och hur man minimerar dessa.

Ring oss direkt på 0771-103 500 för att få hjälp, oavsett tid på dygnet!

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält