Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

Transport av farligt gods

Lastbil märkt med Relita lastar farligt gods för ADR-transportTack vare specialutbildning kan våra förare transportera farligt gods på ett säkert och effektivt sätt.

Relita har en fordonspark speciellt anpassad för transport av farligt gods. Eftersom den här typen av transporter kräver särskild kunskap och utbildning är vi stolta över att ha såväl kompetensen som säkra fordon för ADR-transporter. Med stor erfarenhet och specialutbildade chaufförer kan vi hjälpa dig transportera olika typer av miljöfarligt avfall och kemiska produkter

Vad är farligt gods?

Samlingsbegreppet farligt gods innefattar många ämnen och föremål som har farliga egenskaper. Dessa egenskaper gör att de kan orsaka skador på miljö, egendom eller människor om hanteringen av det farliga godset brister. Det finns gemensamma bestämmelser framtagna av FN för hela världen, som anger hur godset ska hanteras eftersom det är så farligt. Därför krävs det speciella transporter för den här typen av gods. Dessa kallas ofta ADR-transporter efter regelverket ADR, som är ett gemensamt regelverk för dylika transporter i Europa.

Utbildning och kompetens för säkra ADR-transporter

För att få hantera sådana här transporter har våra chaufförer genomgått en särskild ADR-utbildning. Det är ett krav för att få sköta dessa transporter av farligt gods. På grund av riskerna är det ett extra stort ansvar som vilar på chauffören, då den måste vara medveten om eventuella risker och hur de hanteras och minimeras.

Vi har en väl anpassad fordonspark som vi ser till att underhålla väl för att skydda såväl miljö och allmänhet som olika företagsintressen. En säker transport gynnar alla och vi är mycket stolta över att kunna tillhandahålla trygga transporter för farligt gods. Tack vare utbildade chaufförer och lång erfarenhet kan vi hjälpa till att skräddarsy lösningar för den här typen av transporter.

Ring oss direkt på 0771-103 500 för att få hjälp, oavsett tid på dygnet!

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält