Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se

PCB sanering kan behövas i äldre fastigheter

Relita utför PCB saneringar professionellt och säkert.Relita använder den senaste tekniken för sina PCB saneringar och vidtar alla säkerhetsföreskrifter.

Relita har många års erfarenhet av säker och professionell hantering av PCB, från analys till PCB sanering. Det organiska miljögiftet PCB är vanligt förekommande i fastigheter som byggts eller renoverats någon gång mellan 1956-1973. Fastighetsägaren har ansvarskrav för PCB i byggnaden, och tar ofta hjälp när det gäller PCB sanering i fastigheter under denna tidsperiod.

Kontakta oss gärna, vi kan hjälpa er med en säker hantering av PCB!

PCB är ett farligt miljögift

PCB står för polykolerade bifenyler och består av två bensenringar som är mättade med klor. PCB består av en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som är svåra att bryta ned. Hur giftig PCB är beror på innehållet och hur stor del som består av klor i den organiska föreningen.

Ofta är PCB trögflytande och liknar till utseendet olja. PCB kan påverka minnesförmågan och kortminnet hos småbarn samt öka risken för cancer. Därför är det viktigt att personal som arbetar med PCB är utbildade och följer de säkerhetsanvisningar som finns.

PCB kan finnas i fogar och golv

PCB är vanligt förekommande i fastigheter som byggts eller renoverats någon gång mellan 1956-1973. Vanligt under den perioden var att PCB användes som mjukgörande komponent i fogmassor mellan material av olika slag. Exempel på detta är rörelsefogar kring dörrar och fönster.

Under samma period användes PCB i plastbaserade golvmassor med halkskyddande kornighet. Detta var vanligt förekommande i storkök och industrilokaler.

PCB kan även finnas i isolerrutor i främst offentliga byggnader och kontorslokaler. Liksom i isolerrutor tillverkade i Sverige åren 1956-1973 och i importerade rutor fram till 1980. Det kan även förekomma PCB i kondensatorer som producerats ända in på 80-talet. Dessa kondensatorer kan sitta i lysrörsarmaturer, fläktar, pumpar, tvättmaskiner torktumlare m.m.

Ansvarskrav för PCB i byggnader

Fastighetsägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus). Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynsmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.

Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 50 ppm (50 mg/kg) PCB eller mer.

Tidskrav för sanering av byggnader

  • Industribyggnad byggd/renoverad 1956–1973
    ska vara sanerad senast 30 juni 2016

  • Annan byggnad byggd/renoverad 1956–1969
    ska vara sanerad senast 30 juni 2014

  • Annan byggnad byggd/renoverad 1970–1973
    ska vara sanerad senast 30 juni 2016

Ring oss direkt på 0771-103 500 för att få hjälp, oavsett tid på dygnet!

Broschyr om asbest och PCB

Broschyr om asbest och PCBLadda ner broschyr om asbest och PCB (PDF)

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig snarast möjligt. Vid akuta ärenden, ring 0771 - 103 500 dygnet runt alla dagar.


Acceptera villkor (klicka för att läsa villkor)*
* Obligatoriska fält